Vereniging

LTV Harava is opgericht in 1962 en aangesloten bij de KNLTB. Het aantal leden varieert door jaren heen tussen de 150 en 200. Zij zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Bergharen, Hernen, Leur en Wijchen.

De vereniging wordt geleid door het bestuur en een vijftal commissies, die in het bestuur zijn vertegenwoordigd. De commissies zijn:

  • De Technische commissie (TC), verantwoordelijk voor wedstrijden, toernooien, competities en tennislessen.
  • De Jeugdcommissie (JC), verantwoordelijk voor het jeugdbeleid.
  • De Onderhoudscommissie (OC), verantwoordelijk voor het onderhoud van het tennispark en het clubhuis.
  • De Promotiecommissie (PC), verantwoordelijk voor de promotie van de vereniging, vrijwilligersbeleid, uitvoering jaarlijks werkplan.


Minimaal één keer per jaar (maart/april) is de algemene ledenvergadering. Daarin komen het inhoudelijk en financieel jaarverslag, de begroting en het werkplan voor volgend jaar en de benoeming van de bestuurs- en commissieleden aan de orde.