Contributie

Contributie senioren 2024

Voor de contributie kent onze vereniging één vast tarief van €135,-  per kalenderjaar voor seniorleden. Hierbij verwachten we dat leden bijdrage doen naar zijn eigen vermogen voor de vereniging.

Contributie junioren 2024

De jaarlijkse contributie voor junioren is afhankelijk van hun leeftijd op 31 december van het lidmaatschapsjaar.

  • Tot en met 9 jaar: € 20,--.
  • 10 tot en met 13 jaar: € 45,--.
  • 14 tot en met 17 jaar: € 65,--.

Betaling

Het kan voor komen dat meerdere leden van een gezin lid wensen te worden. Dan is de contributie een fors bedrag. In overleg met de penningmeester kan men een gespreide betaling regelen. Nieuwe leden ontvangen een machtigingsformulier voor automatische incasso van bovenstaande bedragen. Dit kan ook gedownload worden van de pagina "lid worden van Harava".

Sleutelgeld

Ieder volwassen lid kan een tag-sleutel van het clubhuis krijgen. Toegang is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van het sanitair en om de baanverlichting te bedienen. Leden die een sleutel wensen betalen een borgsom van € 15.00. De sleutel is en blijft eigendom van stichting Schaarweide.