Contributie

Contributie senioren 2021

Voor de contributie kent onze vereniging drie tarieven. Het normale ("hoge") tarief bedraagt € 162,50 per kalenderjaar. Daarnaast is er een gereduceerd tarief van € 110,-- per kalenderjaar dat geldt voor leden die vrijwilligerswerk voor de vereniging verrichten. Kandidaatleden die zich vanaf 1 juli aanmelden betalen voor dat jaar de helft van de contributie (gereduceerd tarief).

Ieder nieuw seniorlid dient vanaf het tweede lidmaatschapsjaar vrijwilligerswerk te verrichten binnen de vereniging. Uitgangspunt is dat men ingedeeld wordt voor het draaien van bardiensten (± drie bardiensten per jaar). Mocht een lid ander vrijwilligerswerk willen verrichten dan dient dat kenbaar gemaakt te worden aan het bestuur.

Contributie junioren 2021

De jaarlijkse contributie voor junioren is afhankelijk van hun leeftijd op 31 december van het lidmaatschapsjaar.

  • Tot en met 9 jaar: € 20,--.
  • 10 tot en met 13 jaar: € 45,--.
  • 14 tot en met 17 jaar: € 65,--.

Betaling

Het kan voor komen dat meerdere leden van een gezin lid wensen te worden. Dan is de contributie een fors bedrag. In overleg met de penningmeester kan men een gespreide betaling regelen. Nieuwe leden ontvangen een machtigingsformulier voor automatische incasso van bovenstaande bedragen. Dit kan ook gedownload worden van de pagina "lid worden van Harava".

Sleutelgeld 2021

Ieder volwassen lid kan een tag-sleutel van het clubhuis krijgen. Toegang is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van het sanitair en om de baanverlichting te bedienen. Leden die een sleutel wensen betalen een borgsom van € 15.00. De sleutel is en blijft eigendom van stichting Schaarweide.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 487 531 686

Clubhuis

Sportlaantje 2
6616 BD Hernen

KVK-nummer

40144515