Opzeggen

Opzegregeling

Indien je je lidmaatschap van tennisvereniging Harava wil opzeggen, dien je dit schriftelijk te doen bij de ledenadministrateur Gijs van Lent:

Het opzeggen van je lidmaatschap voor het komend jaar dient statutair voor 31 december van het huidige kalenderjaar te worden doorgegeven. Dit omdat de peildatum van 1 januari van het kalenderjaar bepalend is voor de afdracht van de contributie aan de KNLTB. Bij opzeggingen na 31 december wordt de volledige contributie voor het betreffende jaar in rekening gebracht en is geen terugbetaling mogelijk.  Om onze ledenadministratie meer tijd te geven om de gegevens te verwerken verzoeken wij je de afmelding voor 15 december door te geven.

Leden die afmelden: graag onder vermelding van het bondsnummer en de geboortedatum.

Let op, de opzegging is pas definitief na bevestiging hiervan door onze ledenadministrateur.