Bestuur

Het dagelijks bestuur van Harava bestaat uit:

Bas Bouwman (voorzitter)
Bergharen

Gijs van Lent (secretaris)
(tijdelijk waarnemend)


Hellen Hofman (penningmeester)
Hernen

Het algemeen bestuur bestaat verder uit:

Ronald Jansen (vertegenwoordiging Technische commissie)
Hernen,

Frank van der Sandt (vertegenwoordiging Onderhoudscommissie)
Hernen, T: 06-12910100