Geschiedenis

Op 11 april 1962 werd in Bergharen tennisclub Harava opgericht. Op een stuk gemeentegrond had meubelfabrikant Martien Willems trottoirtegels laten leggen. De naam Harava, volgens sommigen de oude Romeinse naam van Bergharen, kon de nieuwe club overnemen van de even daarvoor ter zielen gegane toneelclub. Een bouwkeet werd kleedkamer en kantine en een vijftigtal Bergharense dames en heren gingen zich bekwamen in het tennisspel. Het was heel speciaal tennissen want de baan van de bal werd mede bepaald door de hoeken van de tegels en die waren beslist niet allemaal gelijk.

In 1974 kreeg men op Schaarweide de beschikking over 2 kunststof banen en toen kwamen er ook uit Hernen en Leur een twintigtal leden bij die tot dan toe getennist hadden op de gravelbanen bij “de baron”. In de jaren daarna groeide de club verder. Er kwam een eigen kantine, die in de loop van de jaren menig keer verbouwd werd. Het ledenaantal groeide en groeide. Men deed aan allerlei competities mee. Harava werd een bloeiende vereniging met op het hoogtepunt ruim 300 leden.


Sinds het 50-jarig jubileum is er veel aandacht en tijd gestoken in het tot stand komen van de gezamenlijke kantine voor de sportclubs die op sportpark Schaarweide actief zijn en de vernieuwing van de tennisbanen in 2014.