Energiemaatregelen sportpark Schaarweide

18 januari 2023


Ook Harava wordt financieel getroffen door de grote stijging van de energielasten.  

In overleg met “Stichting Schaarweide” zijn we al een tijdje bezig om het verbruik van de elektriciteit en gas in kaart te brengen.  

Met een groep vrijwilligers zijn tal van energie bezuinigende acties besproken om de energiekosten te beperken. De penningmeesters belast met de financiële taken zullen alle mogelijkheden aangrijpen om extra steunmaatregelen aan te vragen bij de overheid. De gemeente is aan het kijken naar een ondersteuningsmaatregel voor sportverenigingen maar hierover is nog geen definitief besluit genomen. Zij geven wel aan dat zij niet alle problemen kunnen oplossen en dat er op het vlak van energiebesparing een belangrijke taak bij de verenigingen zelf ligt.  

Er zijn het afgelopen jaar grote stappen gemaakt om energiekosten te besparen.    

      

Zo zijn de verlichtingsarmaturen van de velden 2 en 3 vervangen voor led verlichting. Ook is fors geïnvesteerd in zonnepanelen.  

Desondanks zullen wij ons allemaal zeer bewust moeten zijn van het energieverbruik op het sportcomplex. Om hierin gezamenlijk stappen te kunnen zetten hebben wij jullie medewerking nodig.

●      Beperk het douchen tot maximaal 5 minuten.

●      Zet alleen veldverlichting aan daar waar dat nodig is.

●      Sluit deuren achter je en waar mogelijk schakel je de verlichting uit.

●      Blijf af van de radiatorknoppen en thermostaten. ( deze zijn afgeregeld en optimaal ingesteld )

●      Meld ideeën m.b.t. besparing maar ook verspilling van energie zodat we maatregelen kunnen nemen.

Lopende acties zijn :

-Monitoren van het totaal verbruik aan gas en elektriciteit.

-Vervangen van apparaten in de keuken voor energiezuinige apparaten die het stroomverbruik kunnen verminderen. -Plaatsen van deurdrangers. ( materiaalruimte en kantine )

-Realiseren van energiezuinige verwarming in de medische ruimte. -

-Uitschakelen van koelingen op bepaalde tijden en in bepaalde perioden.

We gaan er van uit dat iedereen meewerkt en zijn/haar verantwoording neemt om de energiekosten zo laag mogelijk te houden. Het bestuur van Harava vindt het belangrijk om het sporten bereikbaar te houden voor iedereen.

Contributieverhoging en/of verhoging van de consumptieprijzen in de kantine willen we zoveel als mogelijk beperken.

We wensen alle leden, ouders partners en vrijwilligers een sportief vervolg van het tennisseizoen. 

Onderhoudscommissie Schaarweide

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 487 531 686

Clubhuis

Sportlaantje 2
6616 BD Hernen

KVK-nummer

40144515